Jonggehandicaptenkorting 

De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar een uitkering geniet op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (een zogenoemde Wajong-uitkering), tenzij voor hem de ouderenkorting geldt.

De korting bedraagt € 678. Als u ouder bent dan 65 jaar, heeft u geen recht op deze korting.

Tip

Als uw Wajong-uitkering gekort wordt (eventueel tot nihil), omdat u een andere uitkering of een ander inkomen uit arbeid heeft, bestaat toch recht op de jonggehandicaptenkorting.

Overzicht

  • 2010: € 691;
  • 2009: € 678;
  • 2008: € 666;
  • 2007: € 656;
  • 2006: € 645.


Auteur(s) van jonggehandicapten korting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel


Deze pagina is aangemaakt op: 26-12-2004 14:19.
Laatst gewijzigd op: 13-01-2013 15:43

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: