Energie-investeringsaftrek

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 55,5% (cijfers 2017) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Dit betreft een aftrekpost voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan.

Als energie-investeringen kan ten hoogste een investeringsbedrag van € 120 miljoen in aanmerking komen. Voor de energie-investeringsaftrek geldt een afgezwakte samentelregeling voor samenwerkingsverbanden. Voor de bepaling van het investeringsplafond worden de investeringen gedaan door een samenwerkingsverband samengeteld, voor zover de deelnemers aan dat samenwerkingsverband energie-investeringsaftrek zouden kunnen genieten. Bij een samenwerkingsverband wordt ten hoogste € 120 miljoen (2016 en 2017) aan energie-investeringen in aanmerking genomen.

Belangrijkste kenmerken EIA en verschillen met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

 • De EIA geldt alleen voor aangewezen energie-investeringen, de KIA voor allerlei soorten bedrijfsmiddelen;
 • De EIA geldt alleen voor ondernemers en niet voor winstgerechtigden (medegerechtigden / commanditaire vennoten).
 • De EIA bedrijfsmiddelen dienen nieuw te zijn, deze eis bestaat niet bij de KIA.
 • Voor de EIA geldt één percentage, de KIA kent een degressieve tabel.
 • Het investeringsplafond van de EIA werkt als een maximum voor verkrijgbare aftrek. Bij overschrijding van het plafond is nog altijd 41,5% van het maximum aan aftrek mogelijk. Bij de KIA vervalt het recht op aftrek na overschrijding van het plafond.
 • Er is een afwijkende administratieve procedure: voor het recht op EIA moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting worden gemeld bij de RVO én moet in de aangifte gekozen worden voor toepassing van de EIA.  Er is geen samentelbepaling voor samenwerkingsverbanden maar een afwijkende rekenregel opgenomen in art. 3.42, lid 4, onderdeel b.
 • De algemene uitsluiting voor ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen, zoals bij de KIA, is niet van toepassing voor de EIA, wel zijn er uitsluitingsbepalingen die zien op het ter beschikking stellen van energie-investeringen in buitenlandsituaties.
 • Het drempelbedrag voor de KIA bedraagt € 450 per bedrijfsmiddel. Het drempelbedrag voor de EIA bedraagt € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het betalingscriterium is van toepassing.
 • De uitsluitingsbepalingen binnen de familiekring en verbonden lichamen gelden voor de EIA en de KIA.
 • De uitsluitingsbepalingen zijn, op die van de ter beschikking aan derden gestelde bedrijfsmiddelen na, van toepassing op de EIA.
 • De desinvesteringstermijn en bepalingen van de KIA zijn van toepassing.

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: