Eindejaarstips 2017 voor particulieren

Hieronder staan de eindejaarstips van 2017 voor particulieren:

  • Het klinkt misschien onlogisch, maar soms kan geld uitgeven juist geld opleveren. Alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, kennen namelijk een vermogenstoets. Zit je op 1 januari boven die vermogenstoets – ook al is het maar één euro – dan vervalt het recht op die toeslagen.
    Naast het risico dat je geen recht hebt op een toeslag, moet je ook vermogensbelasting betalen als je op 1 januari meer dan € 30.000 vermogen hebt (heb je een fiscale partner, dan is de grens € 60.000).
    Dus zijn er nog grote privé-uitgaven die gedaan moeten worden, doe deze dan nog dit jaar.  

                                                              

Toeslag Geen fiscaal partner Wel fiscaal partner
Huurtoeslag   30.000    60.000
Zorgtoeslag 113.415 143.415
Kindgebondenbudget 113.415 143.415


  • Je mag jaarlijks belastingvrij aan je (klein-)kinderen geld schenken. Hierdoor betalen zij minder erfbelasting en verlaag jezelf je vermogen in box 3 (behalve bij minderjarige kinderen).
  • Belastingschulden tellen niet als schulden mee als schuld voor box 3. Door de belastingaanslagen dit jaar nog te betalen, is het vermogen op 1 januari 2018 weer lager.
  • De renteaftrek op restschulden door verkoop van de woning vervalt met ingang van 1 januari 2018. Ontstaat de restschuld ná 1 januari, dan is geen rente-aftrek meer mogelijk en valt de schuld in box 3.

  • Vanaf 2017 is de vrijgestelde schenking van maximaal € 100.000 weer opnieuw ingevoerd, waardoor binnen én buiten de familiesfeer onder voorwaarden € 100.000 belastingvrij geschonken kan worden. Deze vrijstelling kan ook worden benut voor een eigen woning die niet in Nederland ligt en derhalve niet in de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken. Als voorwaarde geldt dan wel dat de eigen woning moet zijn gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld.

  • De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat betekent dat de Belastingdienst vanaf dat moment een vergrijpboete op kan leggen aan inkeerders.

Auteur(s) van eindejaarstips 2017 voor particulieren


Judith Voogsgeerd ).
, Belastingadviseur

0880270034
j.voogsgeerd@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: